Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Het rooien van de parels.

Woensdag 18 Augustus.

Op woensdag avond hebben we de eerste aardappelen gerooid met John Deere met de romas rooier.
De aardapperen moeten met de hand geraapt worden.
Het eerste ras zijn de parels.
De aardappelen zijn klein en weinig.
Er zijn 6 rijen gepoot van 30 meter.
De opbrengst is 250 kg, waarvan 220 kg verkoopbaar is.
Worden verkocht op Stoppeldei.

28 Augustus.