Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De schade van het slechte weer

Maandag 12 juli.

De schade aan de gewassen valt mee.
Bij de winterrogge is door de vele regen en hele harde wind een deel wat plat gewaait.
De aar van de rogge gaat al wat hangen door het vele zaad.
De aardappelen hadden de regen wel nodig ze doen het goed.
Het onkruid is gewied en de kunstmest doet zijn werk.
De zommerroge groeit goed en de bloemen ook ( onkruid )