Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

3e Stoppeldei 2010

Dit jaar op stoppeldei:

Het oogstevenement Stoppeldei op het terrein van Openluchtmuseum It Damshûs kreeg zaterdag enkele hevige buien te verwerken. De demonstratie hooischudden viel daardoor letterlijk in het water. Ook de andere demonstraties werden tijdens de stortbuien even stilgelegd. Ondanks het wisselvallige weer wisten 880 bezoekers de weg naar Nij Beets te vinden.In de ochtenduren toen de regenbuien op zijn hevigst waren, kozen velen voor thuisblijven. Toen het in de middag alsnog opklaarde stroomden de bezoekers toe. Oude trekkers puften en tuften. Zwoegend met de vingerbalk probeerden mannen op oldtimers het gras te maaien. Dat viel lang niet altijd mee. Met vorkjeschudders en trommelschudders werd het natte hooi geschud. De aardappelrooimachine en de dorsmachine draaiden overuren. Met name ouderen genoten van dit schouwspel uit oude tijden. Er was niet alleen trekkerkracht, er waren ook levensechte paardenkrachten. Twee witte shires ploegden het land.Ook de reizende kinderboerderij en de Stoppelmarkt trokken veel belangstelling. Om twee uur was de palingroker al uitverkocht. Ook de turfgerookte worsten vonden gretig aftrek. Velen keerden naar huis met een tas vol streekproducten. De bejaarde smid beleefde een prachtige dag. “Hjir leeft it en sa moat it prachtich sa as bern nei my steane te sjen. Ik mei se graach fertelle oer myn fak. Ik hoopje hjir oar jier wer te wêzen. Al dit âlde moat net ferlern gean. Dat moat je meimeitsje kinne.” Daar sloot de schaapherder zich graag bij aan. Met zijn herdershonden dreef hij de schapen feilloos tussen het publiek en de marktkramen door. Kortom ondanks de regen werd Stoppeldei weer een heerlijk evenement.


Zaterdag 28 Augustus van 10.00 tot 17.00 voor 4 Euro P/P bij het Damshus aan de Domela Nieuwenhuisweg 49 in Nij Beets.
www.damshus.nl