Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De eerste aardappelen zijn boven

Donderdag 27 mei.
De eerste parels zijn net boven de grond.
De zomer rogge heeft dringend water nodig,
het komt wel egaal op.
De winter rogge is +/- 75 cm hoog.