Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De poters

Vrijdag 9 April zijn de poters in de kiembakjes gekomen.
Na +/- 3 week zijn ze voldoende gespruit om gepoot te worden.
Op Zaterdag 1 Mei was het weer goed en de aardappels klaar om gepoot te worden.
We hebben dit jaar weer 3 soorten: parel hanza en surprise.