Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Het zaaien van de zomer rogge

Zaterdag 17 april.
We hebben de zomerrogge gezaaid. Even met de hand het is maar een klein stukje.
We hebben het in gewerk met de eg en de grond daar na gerold.