Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De akker zaai klaar maken

Zaterdag 10 april
De akker kan naar het ploegen zaai klaar gemaakt worden zodat de draagkracht behouden blijft.
Als je de akker geploegd laat liggen en er komt veel regen, dan trekt de grond vol water en kun je lange tijd niet op het land komen.