Stoppedei 2023 zal plaats vinden op 26 augustus.

Aanaarder voor aardappelen

Het merk is onbekend (zelfbouw)
Gekocht in Nijelamer in de winter 2008