Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Aardappelen poten 2024

Op zaterdag 11 mei hebben wij het land bewerkt en klaargemaakt voor het poten van de aardappelen.
Eerst hebben we de grond los gevreesd, vervolgens de aardappelen gepoot en aangeaard.