Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Aardappelen poten

Op 12 mei 2022 zijn de aardappelen gepoot.