Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

11e Stoppeldei 2018

Stoppeldei 2018 is op 25 Augustus.