Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Het graan is gezaaid

Op Vrijdag 13 mei hebben we het land zaai klaar gemaakt en vervolgens het graan (tarwe en gerst) gezaaid.