Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

6e Stoppeldei 2013

Stoppeldei


De organisatoren van Stoppeldei op zaterdag 31 augustus stoppen dit jaar vanwege
de 150 jaar Nij Beets extra energie in hun oogstevenement. Tijdens het evenement
kunnen de bezoekers zien hoe het maaien zich heeft ontwikkeld in anderhalve eeuw. Ooit stonden de mannen in hemdsmouwen aan de zeis. Toen kwam de éénpaardsmaaimachine met vingerbalk. Dat ging nog steeds metertje voor metertje. Toen kwamen de cirkelmaaiers en tegenwoordig worden er vele meters tegelijkertijd gemaaid met de trippelmaaier.
Hoogtepunt van Stoppeldei 2013 wordt ongetwijfeld het moment als ruiters te paard in rode jasjes, vergezeld van een grote roedel honden met de slipjacht beginnen. Deze oude jachtmethode uit Engeland wordt beoefend door de leden van Veluwehunt. De slipjacht zorgt ongetwijfeld voor spectaculaire beelden. Sloten en petgaten vormen voor de ruiters te paard geen hindernis. Ze gaan overal door en overheen om de prooi te pakken. Meer informatie over dit spectaculaire gebeuren op Stoppeldei vindt u op www.veluwehunt.nl.

Echte hazen trakteren Stoppeldei op onverwacht openingsspektakel
De Engelse slipjacht, die de apotheose van Stoppeldei in Nij Beets moest worden, maakte in de ochtenduren een opwindend onverwachte start. Toen de jagers te paard met hun roedel honden de weilanden in gingen, bleken daar een drietal levensechte hazen te wonen. Dit maakte de honden bijkans gek van jachtdrift. Onverwacht ontwikkelde zich een spectaculair schouwspel.
De vluchtende hazen maakten de honden oncontroleerbaar, paniek! Echter de weilanden waren door hoog hekwerk goed afgeschermd, waardoor de honden gelukkig niet op de omringende wegen konden komen. Voor de echte hazen bleken de honden geen partij. Gewend aan het kennelleven bleken ze bij lange na niet tegen de snelle hazen opgewassen. Al de drie hazen konden ongeschonden en al slootjespringend naar de naastgelegen weilanden vluchten. Ze lieten meute hijgende en tong-uit-de-bek- hangendehonden glorieus achter zich.


Behalve de slipjacht was er uiteraard weer van alles te zien en te beleven op Stoppeldei. De oogst werd van het land gehaald, er werd ‘rûge dong’ op het bouwland gebracht en trekkers en paarden trokken de ploegen over het land. In een tentoonstelling liet Stoppeldei 2013 zien hoe het maaien zich in de loop van 150 jaar heeft ontwikkeld. De maaiwedstrijden met de vingerbalk sloten daar mooi op aan. De smidsvuren brandden, de schaapherder en zijn honden losten de schapen tussen het publiek door, de rietdekker was volop aan het werk, het graan werd gemalen en de 1200 bezoekers konden te kust en te keur op de oogstmarkt.Stoppeldei wordt als vanouds gehouden op en om het terrein van Openluchtmuseum It Damshûs. De arbeidershuisjes en de andere gebouwen op het museumterrein vormen een sfeervol decor voor het Beetster Oogstfestijn. Dat en het feit dat er live gewerkt wordt op de velden onderscheidt Stoppeldei van alle andere oogstmanifestaties. Wietze Hospes, die als hannekemaaier aan het werk was, beaamt dat volmondig. ‘Hjir gebeurt it echt. Hjir wurdt wurke, mei trekkers, mei hynders en minsken. Foar my is dit it moaiste rispinge feest, prachtich.’

fotos stoppeldei
fotos stoppeldei
fotos stoppeldei
fotos stoppeldei
fotos stoppeldei