Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

Het land is geploegt

Op 2 April is het land geploegd.
Omdat het zo nat is hebben we het land met een te nieuwe trekker geploegd.