Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Het land is geploegd

op zaterdag 25 augustus is het land geploegd, door paarden en tractoren.