Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De aardappelen zijn gerooid

Op zaterdag zijn ook de aardappelen en de voerbieten gerooid.
De aardappelen zijn gerooid met de Bristolrups met de Lanz werprad rooier.