Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De rogge wordt gedorst

Op zaterdag 25 Augustus hebben we de rogge gedorst, met de steenman dorsmachine.
En op de Roel Bottema dagen is de rest gedorst.
De rogge was niet goed droog en hebben we op kleden gedroogd in de showroom in beetsterzwaag. Er was 1970 kg aan winterrogge.
De haver en de gerst hebben we gemaaid met de syklo maaier het was plat geregend, en is later geperst.