Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

De gerst en haver zijn boven

Op woensdag 16 mei hebben we de fotos gemaakt.
De zomer rogge is nu +l- 20 cm.
De gerst is ongeveer 5 cm. En de haver is ongeveer 3 cm.
We hebben ook voerbieten en suikerbieten doen het slecht.
Op de ruggen van de aardappelen groeit alleen nog maar gras, de aardappelen zijn nog niet boven