Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

de zommer rogge is gezaaid

Op zaterdag 31 Maart is het stuk opnieuw gezaaid met zommerrogge, de winterrogge was laat gezaaid en daarna heeft het alleen maar geregend.
De winterrogge was op 100 plantjes na niet opgekomen. Het late zaaien kwam i.v.m. de aanleg van de ijsbaan. Onze hassia zaaimachine is nu in revicie hopelijk komend seizoen zelf zaaien.