Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

De eerste week werk ...... week 46

Op dinsdag 15 November is de combinatie Lageveen en Koopmans gestart met de aanleg van de ijsbaan.
Door Van Der Wiel is 600 kup leem gebracht dat gebruikt wordt om de kades van de ijsbaan waterdicht temaken.
Het leem wordt geladen en verspijd over het land.
Ook word er een zand platau aan gelegt waar later een gebouwtje op kan.
De leem kade wordt 80 cm breed en uitgegraven tot het zand.