Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De eerste week werk ...... week 46

Op dinsdag 15 November is de combinatie Lageveen en Koopmans gestart met de aanleg van de ijsbaan.
Door Van Der Wiel is 600 kup leem gebracht dat gebruikt wordt om de kades van de ijsbaan waterdicht temaken.
Het leem wordt geladen en verspijd over het land.
Ook word er een zand platau aan gelegt waar later een gebouwtje op kan.
De leem kade wordt 80 cm breed en uitgegraven tot het zand.