Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De werkzaam heden zijn begonnen

Op Vrijdag 11 November heeft de firma Koopmans uit Nij Beets de rijplaten gelegt. De eerste vrachten zand zijn geleverd +I- 200 m3