Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

Verbouw van het land

1 November de kogel is door de kerk ons HA land wordt verbouwt, het stuk is nu 100 bij 100 meter.
En na de verbouwing 220 bij 45 het bijft een HA maar in het lang.
Op het andere stuk komt de ijsbaan 200 bij 55 meter.

Dit is het eerste "Schaatsnieuws" van het komende seizoen en ongetwijfeld zullen er nog vele volgen. Eerst het grote nieuws ; de Nij Beetster bedrijven Koopmans en Lageveen hebben de opdracht gekregen om een evenemententerrein aan te leggen en in te richten ten behoeve van de gehele dorpsgemeenschap. Het sluit aan bij het museumterrein, is ongeveer 2 ha en zal verdeeld worden tussen de ijsbaan en een perceel voor de Stoppeldei. De ijsbaan zal gedraineerd worden, zodat er ook zomers gebruik van kan worden gemaakt. De aanleg van een nieuwe ijsbaan is hard nodig want de oude baan veranderde van eigenaar en die wilt nog één jaar de ijsclub de gelegenheid geven om de oude baan te gebruiken.
Aan de opdracht voor de aanleg is vooraf veel overleg geweest met het bestuur van het Museum ’t Damshûs, Plaatselijk Belang, Stichting Risping (Stoppeldei ) en vele anderen. Een ontwerptekening is door onze zeer deskundige dorpsgenoot Heine Lageveen gemaakt.
Hoewel een aantal aangeschreven fondsen en instellingen ons zeer behoorlijk steunen, zijn er toch vele die onze aanvraag negatief beantwoorden.
Financieel zijn we er nog niet en het zal in de toekomst misschien wel noodzakelijk zijn een beroep te doen op de Nij Beetster bevolking in al haar geledingen. Ook wordt er veel van onze zelfwerkzaamheid gevraagd, zo zal de verlichtingspalen, de geluidsinstallatie, de stroomkabel vanuit het museum en het grondwerk voor de nodige kabels ook door ons moeten worden verricht. Ook daar rekenen we op de bereidwilligheid van onze dorpsgenoten. Bovendien zal, met de medewerking en vergunning van de gemeente, een onderkomen voor het bestuur, een koek en zopie en een berging voor ons veegmateriaal moeten worden gebouwd.
De werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk beginnen, uiteraard ijs en weder dienende. Als alles loopt, zoals dat bij ons voor ogen staat, nogmaals afhankelijk van de weersomstandigheden, kan de nieuw baan 15 december a.s. onder water staan. Ook de oude baan komt onder water want we willen niet de kans lopen bij een strenge winter, dat er niet geschaatst kan worden. Bovendien is op de oude baan de verlichting en de geluidsinstallatie nog in tact en de keet staat er ook nog.
De nieuwe ijsbaan krijgt een ijsvloer van 200m bij 55m, voor een dorp als Nij Beets een verrijking van het leefklimaat, we waren er ook aan toe. De eerste brieven naar de Gemeente Opsterland met het verzoek om medewerking voor het realiseren van een nieuwe ijsbaan dateren van 1979.
Of zoals de voorzitter van de ijsclub altijd zegt ; in Nij Beets moet alles 30 jaar duren..