Stoppedei 2023 zal plaats vinden op 26 augustus.

Lanz Type A stoomtrekker

Lanz Type A stoomtrekker______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________meer fotos op gebroeders groen.nl