Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

Roel Bottema 2011

Zaterdag 3 en zondag 4 September

vrijdag avond zijn Piet en Alex op de trekker vertrokken naar Oldeholdpade Erwin is er achteraan gekomen in de auto.
Zaterdag morgen zijn Piet en Pieter vertrokken met de woonwagen en een wagen met trekkers en een wagen schoven.
Zaterdag avond hebben we lekker geslapen in de woonwagen. zondag was het weer wat minder dan zaterdag het dorsde goed. de terug reis verliep goed.voor meer fotos kijk op landbouwmachines