Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De rogge hokken op wagens geladen.

Vrijdag 5 Augustus.
Vrijdag avond hebben we de hokken op wagens geladen.
verleden jaar hadden we het in een mijd gezet maar dit jaar mogen we ook dorsen op de Roel Bottema Dagen in Oldeholdpade op 3 en 4 September.
Er zijn twee groote en een kleine wagen vol geladen.
De gerst wordt ge bonden op Stoppeldei op 27 Augustus.