Na twee jaar afwezigheid is Stoppeldei weer terug op 27 augustus 2022.

De rogge hokken op wagens geladen.

Vrijdag 5 Augustus.
Vrijdag avond hebben we de hokken op wagens geladen.
verleden jaar hadden we het in een mijd gezet maar dit jaar mogen we ook dorsen op de Roel Bottema Dagen in Oldeholdpade op 3 en 4 September.
Er zijn twee groote en een kleine wagen vol geladen.
De gerst wordt ge bonden op Stoppeldei op 27 Augustus.