Stoppedei 2024 zal plaats vinden op 31 augustus. Bij het Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59 B 9245 VC Nij Beets

De rogge komt op

Zondag 7 November.

De rogge komt mooi egaal op het is ongeveer 6 cm groot.
Waar we vast gezeten hebben is het achter op de rest.
De greppels doen het momenteel goed, het water kan goed weg kommen.